Πρώτες Βοήθειες Σιδερωτηρίων Ρούχων

Write By: admin Published In: Πρώτες βοήθειες Created Date: 2016-07-29 Hits: 587 Comment: 0

Πρώτες βοήθειες για το Miele σιδερωτήριό σας.

Δεν ξεκινάει η λειτουργία του σιδερωτήριου
Η συσκευή δεν έχει ρεύμα. Ελέγχετε, αν:

  • το φις είναι στην πρίζα.
  • η ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα είναι εντάξει.

Κακή εισαγωγή ρούχων

  • Βρώμικο σιδερόπανο. Το πλένετε με κοινό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων στους 60 °C.
  • Υπολείμματα από άλατα ή κόλλα στην πλάκα σιδερώματος. Καθάρισμα με κοινά καθαριστικά.

Δημιουργία τσακισμάτων
Βρώμικη πλάκα (υπολείμματα αλάτων). Καθάρισμα της πλάκας με κοινά καθαριστικά.

Πολύ βρώμικο σιδερόπανο
Υπολείμματα Το πλένετε με κοινό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων στους 60 °C.

Δεν υπάρχει πίεση της πλάκας σιδερώματος
Ο μοχλός απελευθέρωσης είναι ενεργοποιημένος. Κατεβάζετε το μοχλό απελευθέρωσης προς τα κάτω στην αρχική του θέση (βλέπε επίσης κεφ. "Σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος" στις οδηγίες χρήσης).

Δεν λειτουργεί ο ατμός. Η λυχνία ατμού σβήνει κατά το σιδέρωμα
Δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η θερμοκρασία ατμού. Ρυθμίζετε τη θερμοκρασία στο ??? και περιμένετε να ανάψει η λυχνία.

Δεν λειτουργεί ο ατμός. Η λυχνία ατμού σβήνει κατά το σιδέρωμα και η λυχνία άδειου δοχείου νερού ανάβει κόκκινη
Άδειο δοχείο νερού. Γεμίζετε το δοχείο νερού

Από τα ανοίγματα ατμού εκτοξεύονται σταγόνες
Δε χρησιμοποιήσατε καθαρό νερό βρύσης. Αδειάζετε το δοχείο νερού, το καθαρίζετε και το γεμίζετε με νερό βρύσης. Βλέπε κεφ. "Περιποίηση" στις οδηγίες χρήσης.

Από τα ανοίγματα ατμού βγαίνει ελάχιστο νερό.
Υπολείμματα αλάτων από σκληρό νερό στο δοχείο. Αυτά τα υπολείμματα αλάτων απομακρύνονται με καθαρισμό του δοχείου νερού με νερό βρύσης. Βλέπε κεφ. "Περιποίηση" στις οδηγίες χρήσης.

Tags: