Πρώτες Βοήθειες Στεγνωτηρίων Ρούχων

Write By: admin Published In: Πρώτες βοήθειες Created Date: 2016-07-29 Hits: 947 Comment: 0

Πρώτες βοήθειες για το Miele στεγνωτήριό σας.

Στην οθόνη εμφανίζεται 0-ο & η λυχνία ελέγχου προστατευτικό (Schonen) αναβοσβήνει
Είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα. Αν θέλετε να στεγνώσετε ρούχα θα πρέπει να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα (βλέπε κεφ. "Ηλεκτρονικό κλείδωμα" στις οδηγίες χρήσης)

Διακοπή προγράμματος. Στην οθόνη εμφανίζεται 0 και Λήξη. Ο βομβητής ηχεί.
Αυτό δεν είναι βλάβη. Το ηλεκτρονικό της συσκευής αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχουν ρούχα στον κάδο και διακόπτει το πρόγραμμα. Επίσης το πρόγραμμα μπορεί να διακοπεί, αν τοποθετήσετε στεγνά ρούχα στο κάδο ή ένα μεμονωμένο  κομμάτι. Στεγνώνετε μεμονωμένα ρούχα με το πρόγραμμα Ζεστός αέρας (Luften warm). Ανοίγετε και κλείνετε την πόρτα.

Διακοπή προγράμματος. Ο βομβητής ηχεί. Στην οθόνη πιθανόν να αναβοσβήνει κρύος αέρας (Kaltluft) ή λήξη (Ende)
Δεν μπορείτε να διαπιστώσετε άμεσα την πιθανή αιτία.

 • Διακόπτετε και θέτετε πάλι σε λειτουργία τη συσκευή.
 • Ξεκινάτε κάποιο πρόγραμμα.

Η λυχνία ελέγχου καθαρισμός περιοχής εξαερισμού (Luftwege reinigen) ανάβει
Η λυχνία δείχνει ότι το στεγνωτήριο δεν λειτουργεί με τον ιδανικό τρόπο ή δεν λειτουργεί οικονομικά. Πιθανή αιτία: Μέρη της συσκευής μπλοκαρισμένα από χνούδια ή υπολείμματα απορρυπαντικού. Κατά κανόνα αρκεί να καθαρίσετε τα φίλτρα. Αν δεν αρκεί, ελέγχετε όλες τις πιθανές αιτίες που περιγράφονται στην παράγραφο "Η διαδικασία στεγνώματος διαρκεί πάρα πολύ ή συχνά ακυρώνεται". Για να ακυρώσετε την ένδειξη ελέγχου, ανοίγετε και κλείνετε ξανά την πόρτα, ενώ η συσκευή είναι σε λειτουργία.

Η λυχνία ελέγχου αδειάστε το δοχείο νερού συμπύκνωσης (Behalter entleeren) ανάβει. Ο βομβητής ηχεί.
Το δοχείο νερού συμπύκνωσης είναι γεμάτο ή έχει λυγίσει ο σωλήνας αποχέτευσης.

 • Αδειάζετε το δοχείο νερού συμπύκνωσης
 • Ελέγχετε το σωλήνα αποχέτευσης.

Για να ακυρώσετε την ένδειξη ελέγχου: Ανοίγετε και κλείνετε πάλι την πόρτα, ενώ η συσκευή είναι σε λειτουργία

Τα ρούχα δεν στέγνωσαν αρκετά
Τοποθετήσατε στον κάδο ρούχα πολύ διαφορετικά ως προς την ποιότητα.

 • Συνεχίζετε με στέγνωμα στο πρόγραμμα Ζεστός αέρας (Luften warm).
 • Την επόμενη φορά επιλέγετε ένα κατάλληλο πρόγραμμα.

Δημιουργούνται χνούδια
Μετά από ένα στέγνωμα στο στεγνωτήριο, έρχονται στην επιφάνεια των ρούχων χνούδια, τα οποία έχουν δημιουργηθεί κυρίως από φθορά, όταν τα φοράτε ή τα πλένετε. Η επίδραση του στεγνωτηρίου είναι αντιθέτως ελάχιστη και δεν έχει επίπτωση στη φθορά των ρούχων. Τα χνούδια που δημιουργούνται συγκρατούνται από τα φίλτρα χνουδιών και αφαιρούνται εύκολα (βλέπε κεφ. "Καθαρισμός και περιποίηση" στις οδηγίες χρήσης).

Η διαδικασία στεγνώματος διαρκεί πάρα πολύ ή συχνά ακυρώνεται
Ενδεχομένως, παρότι έχετε καθαρίσει τα φίλτρα χνουδιών, ανάβει η λυχνία ελέγχου: καθαρίστε περιοχή εξαερισμού (Luftwege reinigen). Ελέγχετε όλες τις πιθανές αιτίες και στη συνέχεια διακόπτετε και θέτετε πάλι σε λειτουργία τη συσκευή.

 • Ο εξαερισμός του χώρου δεν είναι ικανοποιητικός, π.χ. γιατί ο χώρος είναι πολύ μικρός. Έτσι η θερμοκρασία περιβάλλοντος αυξάνεται σημαντικά. Ανοίγετε κατά τη διάρκεια του στεγνώματος ένα παράθυρο ή μια πόρτα για να μην αυξάνεται η θερμοκρασία περιβάλλοντος.
 • Οι γρίλιες εξαερισμού κάτω από το άνοιγμα της πόρτας εμποδίζονται. Απομακρύνετε τυχόν αντικείμενα που κλείνουν τις γρίλιες εξαερισμού.
 • Τα φίλτρα έχουν βουλώσει από χνούδια ή τοποθετήθηκαν χωρίς να έχουν στεγνώσει μετά τον καθαρισμό τους. Απομακρύνετε τα χνούδια. Τα φίλτρα χνουδιών πρέπει να είναι στεγνά.
 • Τα υπολείμματα απορρυπαντικών, τρίχες και λεπτά χνούδια μπορεί να μπλοκάρουν τον συμπυκνωτή. Ο συμπυκνωτής πρέπει να ελέγχεται και να καθαρίζεται τακτικά.
 • Τα ρούχα δεν στύφτηκαν αρκετά στο πλυντήριο ρούχων. Την επόμενη φορά τα στύβετε με το μέγιστο αριθμό στροφών.
 • Το στεγνωτήριο είναι υπερφορτωμένο. Μην τοποθετείτε περισσότερα ρούχα από όσα επιτρέπονται για το πρόγραμμα.
 • Λόγω μεταλλικών φερμουάρ, ο βαθμός υγρασίας των ρούχων δεν μπόρεσε να μετρηθεί σωστά. Στο μέλλον ανοίγετε τα φερμουάρ. Αν παρουσιασθεί πάλι το ίδιο πρόβλημα, την επόμενη φορά πλένετε τα ρούχα με μακριά φερμουάρ μόνο στο πρόγραμμα Ζεστός αέρας (Luften warm).

Μετά από τον καθαρισμό του συμπυκνωτή, τρέχει νερό από τη συσκευή
Δεν έχετε κλείσει και δεν έχετε ασφαλίσει σωστά το εσωτερικό καπάκι για τον συμπυκνωτή ή / και τον ίδιο τον συμπυκνωτή ή στο δάπεδο της εσοχής τοποθέτησης του συμπυκνωτή έχουν κολλήσει χνούδια.

 • Ελέγχετε, αν έχει τοποθετηθεί σταθερά το εσωτερικό καπάκι και ο συμπυκνωτής.
 • Ελέγχετε επίσης τα λάστιχα μόνωσης των μερών αυτών.
 • Με ένα πανί απομακρύνετε τυχόν ορατά χνούδια από την εσοχή τοποθέτησης του συμπυκνωτή.
Tags: