Πρώτες Βοήθειες Πλυντηρίων Ρούχων

Write By: admin Published In: Πρώτες βοήθειες Created Date: 2016-07-29 Hits: 2457 Comment: 0

Πρώτες βοήθειες για το Miele πλυντήριο ρούχων σας.

Η οθόνη παραμένει σκοτεινή και η λυχνία ελέγχου του πλήκτρου έναρξη / στοπ (Start / Stop) δεν ανάβει
Η συσκευή δεν έχει ρεύμα. Ελέγχετε, αν το φις είναι στην πρίζα και αν η ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα είναι εντάξει.

Στην οθόνη εμφανίζεται βλάβη παροχής νερού ή ανάβει η ένδειξη Zulauf Prufen

  • Η βρύση είναι κλειστή. Ανοίγετε τελείως τη βρύση.
  • Καθαρίζετε το φίλτρο στην παροχή νερού
  • Η πίεση ροής στη σύνδεση νερού είναι χαμηλή. Ζητάτε τη βοήθεια ενός υδραυλικού.
  • Υπάρχει διακοπή νερού

Στην οθόνη εμφανίζεται βλάβη αποχέτευσης νερού ή ανάβει η ένδειξη Ablauf Prufen

  • Η αποχέτευση νερού είναι μπλοκαρισμένη. Καθαρίζετε το φίλτρο αποχέτευσης και την αντλία αποχέτευσης
  • Η θέση του σωλήνα αποχέτευσης είναι πολύ ψηλά. Δεν πρέπει να ξεπερνά το 1 μέτρο.
  • Ισιώνετε το σωλήνα αποχέτευσης, αν έχει λυγίσει, ή τοποθετείτε την έξοδο νερού σε χαμηλότερο σημείο
  • Ελέγχετε αν έχει βουλώσει η αποχέτευσή σας

Στην οθόνη ανάβει και αναβοσβήνει τεχνική βλάβη
Υπάρχει τεχνική βλάβη. Ξεκινάτε το πρόγραμμα εκ νέου.

Στην οθόνη αναβοσβήνει «πρόστ. τσαλάκ. ελέγξτε δοσολ» ή η ένδειξη “DosierungPrufen”
Κατά την πλύση, δημιουργήθηκε υπερβολικός αφρός. Στην επόμενη πλύση τοποθετείτε λιγότερο απορρυπαντικό. Τηρείτε τις δοσολογίες απορρυπαντικού που αναγράφονται στη συσκευασία του.

Η συσκευή δεν στέκεται σταθερή κατά το στύψιμο

  • Τα πόδια της συσκευής δεν πατάνε ομοιόμορφα στο δάπεδο ή δεν είναι σταθεροποιημένα. Ευθυγραμμίζετε τη συσκευή και σταθεροποιείτε τα πόδια της.
  • Οι αποσβεστήρες τριβών (αμορτισέρ) έχουν υποστεί φθορά και χρειάζονται άμεση αντικατάσταση.
Tags: