Πρώτες Βοήθειες Μηχανών Espresso

Write By: admin Published In: Πρώτες βοήθειες Created Date: 2016-07-29 Hits: 841 Comment: 0

Πρώτες βοήθειες για τη Miele μηχανή espresso σας.

Δεν βγαίνει καθόλου αφρόγαλα ή γάλα από την κεντρική εκροή
Το ακροφύσιο εκροής είναι βουλωμένο. Καθαρίζετε την κεντρική εκροή (κυρίως τα λαστιχένια στοπ) και τις σωληνώσεις γάλατος, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο "Καθαρισμός και Περιποίηση" στις οδηγίες χρήσης.

Στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα για να γεμίσετε ή να τοποθετήσετε το δοχείο γάλατος, παρόλο που το δοχείο είναι γεμάτο και τοποθετημένο στη θέση του
Καθαρίζετε λεπτομερώς το δοχείο γάλατος, κυρίως στη λαβή του και στο λαιμό (βλέπε "Καθαρισμός και περιποίηση" στις οδηγίες χρήσης). Αν υπάρχουν υπολείμματα, μπορεί ο αισθητήρας του δοχείου γάλατος να μη λειτουργεί σωστά.

Κατά το άλεσμα ακούγεται δυνατότερος θόρυβος από το συνηθισμένο
Μπορεί να βρίσκονται πετραδάκια ανάμεσα στους κόκκους ή να άδειασε το δοχείο κόκκων καφέ κατά το άλεσμα. Διακόπτετε αμέσως τη λειτουργία της συσκευής. Απευθύνεστε στο Miele Service, στην περίπτωση που το δοχείο κόκκων καφέ δεν είναι άδειο. Αλλιώς γεμίζετε το δοχείο με φρέσκους κόκκους καφέ.

Ο espresso τρέχει πολύ γρήγορα στο φλιτζάνι
Ο βαθμός αλέσματος είναι ρυθμισμένος σε χοντρότερο άλεσμα. Αλλάζετε τη ρύθμιση σε λεπτότερο άλεσμα.

Ο espresso τρέχει πολύ αργά στο φλιτζάνι
Ο βαθμός αλέσματος είναι ρυθμισμένος σε λεπτότερο άλεσμα. Αλλάζετε τη ρύθμιση σε χοντρότερο άλεσμα.

Ο espresso δεν είναι αρκετά καυτός

 • Έχετε προθερμάνει τις σωληνώσεις και το φλιτζάνι; Όσο μικρότερο και με παχύτερα τοιχώματα είναι το φλιτζάνι, τόσο περισσότερο απαραίτητη είναι η προθέρμανση.
 • Ελέγχετε σε ποια επίπεδα θερμοκρασίας έχουν ρυθμιστεί τα είδη καφέ (βλέπε "Ρυθμίσεις: ατομικές ρυθμίσεις συσκευής" – "Ρύθμιση θερμοκρασίας" στις οδηγίες χρήσης).
 • Ελέγχετε, αν είναι βουλωμένη η μονάδα βρασμού και ανάλογα την καθαρίζετε (βλέπε "Καθαρισμός και περιποίηση" στις οδηγίες χρήσης).

Κατά την παρασκευή του καφέ τρέχει μόνο νερό

 • Ανοίξατε και κλείσατε το καπάκι από το χωνί γεμίσματος αλεσμένου καφέ και στη συνέχεια επιλέξατε στην οθόνη την παρασκευή καφέ από αλεσμένο καφέ, χωρίς όμως να έχετε γεμίσει τη θήκη με αλεσμένο καφέ. Μετά την παρασκευή ενός ροφήματος, η συσκευή αυτομάτως επανέρχεται στη λειτουργία με κόκκους καφέ.
 • Ίσως έχουν κολλήσει μεταξύ τους οι κόκκοι καφέ. Βγάζετε το δοχείο κόκκων και το τοποθετείτε πάλι στη συσκευή (το κόλλημα των κόκκων μπορεί επίσης να προκύψει και στην περίπτωση που έχετε αγοράσει πολύ μεγάλους κόκκους καφέ).

Στην οθόνη εμφανίζεται επανειλημμένα η εντολή να αδειάσετε το δίσκο περισυλλογής, αν και είναι άδειος

 • Είναι καθαρισμένες καλά και στεγνές οι επαφές αισθητήρα
 • Είναι σωστά τοποθετημένος ο δίσκος στη συσκευή;
 • Διακόπτετε και θέτετε πάλι σε λειτουργία τη συσκευή με τον κεντρικό διακόπτη.
 • Τρίβετε λίγο τις επαφές, π.χ. με γυαλόχαρτο

Μέσα στο δοχείο απορριμμάτων καφέ υπάρχει νερό
Αυτό δεν είναι βλάβη. Πρόκειται για κατάλοιπα νερού από τη διαδικασία βρασμού ή καθαρισμού.

Μέσα στο δοχείο απορριμμάτων καφέ υπάρχει "αραιό διάλυμα καφέ"
Αν έχετε ρυθμίσει πολύ χοντρό άλεσμα, τότε μπορεί να συγκεντρωθεί στο δοχείο απορριμμάτων καφέ αρκετή ποσότητα αραιωμένου καφέ.

 • Ρυθμίζετε λίγο λεπτότερο άλεσμα (βλέπε "Ρύθμιση βαθμού αλέσματος" στις οδηγίες χρήσης).
 • Ίσως χρειασθεί να προσαρμόσετε ανάλογα την ποσότητα αλέσματος (βλέπε "Ρυθμίσεις: ατομικές ρυθμίσεις συσκευής" – "Ρύθμιση ποσότητας αλέσματος" στις οδηγίες χρήσης).

Ξεκινήσατε κατά λάθος τη διαδικασία αφαίρεσης αλάτων
Δεν μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία αφαίρεσης αλάτων, από τη στιγμή που την έχετε ξεκινήσει με το πλήκτρο ΟΚ. Η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί. Αυτό είναι μια ρύθμιση ασφαλείας, για να διεξαχθεί χωρίς πρόβλημα η αφαίρεση αλάτων, γεγονός που είναι απαραίτητο για τη μακροζωία και τη σωστή λειτουργία της συσκευής.

Δεν τρέχει νερό από την κεντρική εκροή
Τα φίλτρα στη μονάδα βρασμού είναι βρώμικα. Βγάζετε τη μονάδα βρασμού από τη συσκευή και καθαρίζετε τα φίλτρα, τρίβοντάς τα με τα δάχτυλα (βλέπε "Καθαρισμός και περιποίηση" στις οδηγίες χρήσης).

Δεν μπορείτε να βγάλετε τη μονάδα βρασμού ή το δοχείο απορριμμάτων καφέ από τη συσκευή
Η μονάδα βρασμού δεν είναι τοποθετημένη σωστά στη βασική της θέση. Αυτό μπορεί να συμβεί, αν π.χ. ανοίξατε την πόρτα της συσκευής κατά τη διάρκεια του αλέσματος ή του βρασμού. Κλείνετε την πόρτα της συσκευής. Η μονάδα βρασμού παίρνει αυτομάτως τη θέση της μέσα στη συσκευή.

Δεν σχηματίζεται σωστή κρέμα
Ελέγχετε, αν ο βαθμός αλέσματος έχει ρυθμιστεί στο πολύ χοντρό ή στο πολύ λεπτό άλεσμα και τον ρυθμίζετε ανάλογα (βλέπε "Ρύθμιση βαθμού αλέσματος"). Ελέγχετε, σε ποιο επίπεδο θερμοκρασίας έχουν ρυθμιστεί τα είδη καφέ. Αν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, σχηματίζονται μαύρα στίγματα στην κρέμα. Μειώνετε τη θερμοκρασία (βλέπε "Ρυθμίσεις: ατομικές ρυθμίσεις συσκευής" – "Ρύθμιση θερμοκρασίας"). Επίσης δεν σχηματίζεται σωστή κρέμα, όταν ο καφές δεν είναι πια πολύ φρέσκος, όταν δεν έχετε τοποθετήσει την κατάλληλη ποιότητα κόκκων καφέ ή όταν η κεντρική εκροή έχει μεγάλη απόσταση από το φλιτζάνι.

Ο μοχλός βαθμού αλέσματος μπλοκάρεται
Κλείνετε την πόρτα της συσκευής και παρασκευάζετε έναν espresso. Μετά από αυτό, ο βαθμός αλέσματος μπορεί να ρυθμιστεί εκ νέου.

Στην οθόνη εμφανίζονται τα μηνύματα βλάβης "βλάβη - 1" έως "βλάβη - 4" ή "βλάβη 0" έως "βλάβη - 83"
Διακόπτετε τη λειτουργία της συσκευής με το πλήκτρο λειτουργία / διακοπή και περιμένετε περίπου 1 ώρα, πριν θέσετε πάλι σε λειτουργία τη συσκευή.

Εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα "βλάβη - 28"
Στη θήκη αλεσμένου καφέ υπάρχει χώρος για μια μερίδα, δηλαδή ένα κοφτό κουτάλι αλεσμένο καφέ, μετρημένο με τη συνοδευτική μεζούρα. Αν τοποθετήσετε μεγαλύτερη ποσότητα, η συσκευή δεν μπορεί να πιέσει τον αλεσμένο καφέ, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο δοχείο απορριμμάτων καφέ και στη συνέχεια να εμφανιστεί το παραπάνω μήνυμα στην οθόνη. Αγγίζοντας την περιοχή πλήκτρων δίπλα από το ΟΚ, η συσκευή είναι και πάλι σε θέση ετοιμότητας. Διακόπτετε τη λειτουργία της συσκευής και μετά από λίγο θέτετε τη συσκευή πάλι σε λειτουργία.

Εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα "βλάβη - 73"
Η μονάδα βρασμού δεν μπορεί να οδηγηθεί σωστά στη βασική της θέση.

 • Αφαιρείτε τη μονάδα βρασμού από τη συσκευή και την καθαρίζετε λεπτομερώς (βλέπε "Καθαρισμός και περιποίηση - Μονάδα βρασμού" στις οδηγίες χρήσης).
 • Σπρώχνετε το στόμιο εξόδου καφέ της μονάδας βρασμού στη βασική του θέση.
 • Αφήνετε τη μονάδα βρασμού στην άκρη και τοποθετείτε το δοχείο απορριμμάτων καφέ και το δοχείο νερού πάλι μέσα στη συσκευή.
 • Κλείνετε την πόρτα της συσκευής. Στη συσκευή το εσωτερικό σύστημα εκκίνησης παίρνει τη βασική θέση.
 • Όταν εμφανιστεί το μήνυμα "τοποθετήστε τη μονάδα βρασμού", ανοίγετε την πόρτα της συσκευής και τοποθετείτε όλα τα μέρη πάλι στη συσκευή.
 • Κλείνετε την πόρτα της συσκευής.

Εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα "βλάβη - 74" ή "βλάβη - 77"
Διακόπτετε τη λειτουργία της συσκευής και μετά από λίγο θέτετε τη συσκευή πάλι σε λειτουργία.

Εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα "έλεγχος μονάδας βρασμού"
Η μονάδα βρασμού είναι ενδεχομένως λερωμένη.

 • Ακολουθείτε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
 • Καθαρίζετε τη μονάδα βρασμού (βλέπε "Καθαρισμός και περιποίηση - Μονάδα βρασμού" στις οδηγίες χρήσης).
 • Ρυθμίζετε το βαθμό και την ποσότητα αλέσματος στην μεσαία τιμή ακόμη και στα ατομικά προφίλ χρήστη (βλέπε "Ρύθμιση βαθμού αλέσματος" και "Ρυθμίσεις: ατομικές ρυθμίσεις συσκευής – Ρύθμιση ποσότητας αλέσματος" στις οδηγίες χρήσης).

Δεν παρασκευάστηκε κανένα ρόφημα, αν και υπήρχαν κάψουλες καφέ στο σύστημα υποδοχών κάψουλας καφέ και νερό στο δοχείο νερού (μηχανές καφέ Nespresso)
Το δοχείο νερού δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη συσκευή.

 • Αφαιρείτε και τοποθετείτε πάλι το δοχείο νερού στη συσκευή. Κάποια κάψουλα καφέ έχει μαγκώσει μέσα στις υποδοχές.
 • Ανοίγετε την πόρτα της συσκευής.
 • Τραβάτε προς τα έξω τον εξοπλισμό για τις κάψουλες, ανασηκώνετε το σύστημα υποδοχών και χαλαρώνετε τις κάψουλες, έτσι ώστε να κινούνται με ευχέρεια.
 • Τοποθετείτε το σύστημα υποδοχών κάψουλας πίσω στη θέση του και σπρώχνετε τον εξοπλισμό μέσα στη συσκευή στη σωστή του θέση.
 • Κλείνετε την πόρτα της συσκευής.

Δεν τρέχει καθόλου νερό από τη βαλβίδα ατμού ή καυτού νερού (μηχανές καφέ Nespresso)
Το δοχείο νερού δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη συσκευή.

 • Αφαιρείτε και τοποθετείτε πάλι το δοχείο νερού στη συσκευή. Αν συνεχίζει να μην βγαίνει νερό ή να βγαίνει ελάχιστο νερό από τη βαλβίδα, τότε η βαλβίδα ατμού είναι βουλωμένη.
 • Ανοίγετε την πόρτα της συσκευής.
 • Πιέζετε τη βαλβίδα ατμού προς τα κάτω και αφαιρείτε το λαστιχένιο σωληνάκι.
 • Στρέφετε με τη στενή πλευρά του κλειδιού αφαίρεσης βάσης κάψουλας τη μύτη της βαλβίδας ατμού προς τα αριστερά και την αφαιρείτε.
 • Καθαρίζετε καλά τη μύτη της βαλβίδας και τη βιδώνετε πάλι στη θέση της.

Δεν μπορείτε να παρασκευάσετε ταυτόχρονα ατμό και καφέ ή espresso (μηχανές καφέ Nespresso)
Μήπως έχετε ακυρώσει το σύστημα ατμού; Αν ακυρώσετε το σύστημα ατμού, η συσκευή μπορεί να παρασκευάζει μόνο διαδοχικά (και όχι ταυτόχρονα) ατμό και μετά καφέ ή espresso (βλέπε "Ρυθμίσεις: ατομικές ρυθμίσεις συσκευής – Ρύθμιση του συστήματος ατμού" βλέπε οδηγίες χρήσης).

Ο καφές γίνεται αραιός (μηχανές καφέ Nespresso)

 • Ελέγχετε, αν είναι πολύ μεγάλη η ποσότητα νερού για τη συγκεκριμένη μερίδα καφέ.
 • Ανατρέξτε στην ενημέρωση του συνολικού αριθμού καφέδων που έχουν παρασκευαστεί από τη συσκευή (βλέπε "Ρυθμίσεις: ατομικές ρυθμίσεις συσκευής – Πληροφορία (ένδειξη αριθμού ροφημάτων που έχουν παρασκευαστεί)" στις οδηγίες χρήσης).

Αν η ποσότητα του νερού είναι φυσιολογική και αν έχουν παρασκευαστεί ήδη περίπου 15.000 καφέδες, τότε πρέπει να αντικαταστήσετε το εξάρτημα υποδοχής κάψουλας της μονάδας βρασμού (βλέπε "Καθαρισμός και περιποίηση – Συντήρηση" στις οδηγίες χρήσης).

Υπάρχει πολύ "νερό με καφέ" μέσα στο δοχείο απορριμμάτων καφέ (μηχανές καφέ Nespresso)
Η βάση κάψουλας δεν είναι σωστά τοποθετημένη. Αφαιρείτε τη βάση κάψουλας και την τοποθετείτε πάλι σωστά στη θέση της.

Εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα βλάβης F 72 (μηχανές καφέ Nespresso)
Μια κάψουλα καφέ έχει μαγκώσει ανάμεσα στο σύστημα υποδοχών κάψουλας και στη βάση κάψουλας.

 • Ανοίγετε την πόρτα της συσκευής. Κλείνετε τον κεντρικό διακόπτη πάνω αριστερά στη συσκευή, για να την αποσυνδέσετε από το ηλεκτρικό δίκτυο.
 • Προσπαθείτε να αφαιρέσετε τον εξοπλισμό για τις κάψουλες. Αν μπορέσετε να αφαιρέσετε τον εξοπλισμό για τις κάψουλες, απομακρύνετε την κάψουλα καφέ, γιατί πιθανόν να έχει παραμορφωθεί και υπάρχει κίνδυνος να μαγκώσει εκ νέου.
 • Καθαρίζετε το χώρο κάτω από τον εξοπλισμό για τις κάψουλες. Σημαντικά σημεία για τον καθαρισμό είναι ο αισθητήρας που αναγνωρίζει τη σωστή θήκη κάψουλας και η παράλληλη εσοχή στο δάπεδο. Στο τέλος, στεγνώνετε όλα τα μέρη με  ένα μαλακό πανί.
 • Σπρώχνετε πάλι τον εξοπλισμό για τις κάψουλες πίσω στη θέση του.
 • Θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία με τον κεντρικό διακόπτη.
 • Κλείνετε την πόρτα της συσκευής.

Αν δεν μπορέσετε να αφαιρέσετε τον εξοπλισμό για τις κάψουλες, τότε:

 • Προσπαθείτε να τραβήξετε προς τα έξω τη βάση κάψουλας.
 • Ελέγχετε στο χώρο βρασμού για την κάψουλα καφέ και προσπαθείτε να την αφαιρέσετε. Απομακρύνετε την κάψουλα καφέ, γιατί πιθανόν να έχει παραμορφωθεί και υπάρχει κίνδυνος να μαγκώσει εκ νέου.
 • Σπρώχνετε πάλι τη βάση κάψουλας πίσω στη θέση της.
 • Θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία με τον κεντρικό διακόπτη.
 • Κλείνετε την πόρτα της συσκευής και ακολουθείτε τις υποδείξεις στην οθόνη.

Εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα βλάβης "βλάβη - 75" (μηχανές καφέ Nespresso)
Οι αισθητήρες στο εσωτερικό του δοχείου απορριμμάτων καφέ είναι βρώμικοι.

 • Αφαιρείτε το δοχείο απορριμμάτων καφέ και καθαρίζετε το εσωτερικό, κυρίως τα μικρά παραθυράκια (αισθητήρες) επάνω δεξιά και αριστερά.
 • Τοποθετείτε το δοχείο απορριμμάτων καφέ πάλι στη συσκευή.

Η κάψουλα καφέ δεν τοποθετήθηκε στη βάση κάψουλας.

 • Αφαιρείτε τον εξοπλισμό για τις κάψουλες από τη συσκευή.
 • Καθαρίζετε το χώρο κάτω από τον εξοπλισμό για τις κάψουλες. Σημαντικά σημεία για τον καθαρισμό είναι ο αισθητήρας που αναγνωρίζει τη σωστή θήκη κάψουλας και η παράλληλη εσοχή στο δάπεδο. Στο τέλος, στεγνώνετε όλα τα μέρη με ένα μαλακό πανί.
 • Τοποθετείτε πάλι όλα τα εξαρτήματα πίσω στη θέση τους.

Η κάψουλα καφέ είναι τοποθετημένη στη βάση κάψουλας.

 • Ανοίγετε την πόρτα της συσκευής. Κλείνετε τον κεντρικό διακόπτη πάνω αριστερά στη συσκευή, για να την αποσυνδέσετε από το ηλεκτρικό δίκτυο!
 • Αφαιρείτε τον εξοπλισμό για τις κάψουλες από τη συσκευή.
 • Δεξιά δίπλα από τη σχισμή εισόδου της βάσης κάψουλας βρίσκεται ένα άνοιγμα. Ελέγχετε, μήπως βρίσκεται μια κάψουλα καφέ στη βάση κάψουλας.
 • Σπρώχνετε την κάψουλα καφέ με το δάχτυλο προς τα πίσω στο δοχείο απορριμμάτων καφέ.
 • Θέτετε πάλι σε λειτουργία τη συσκευή με τη βοήθεια του κεντρικού διακόπτη.
 • Κλείνετε την πόρτα της συσκευής και ακολουθείτε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα βλάβης "βλάβη - 76" (μηχανές καφέ Nespresso)
Η κάψουλα καφέ δεν τοποθετήθηκε σωστά στη βάση κάψουλας και μάλλον έχει καταστραφεί.

 • Ανοίγετε την πόρτα της συσκευής. Κλείνετε τον κεντρικό διακόπτη πάνω αριστερά στη συσκευή, για να την αποσυνδέσετε από το ηλεκτρικό δίκτυο!
 • Αφαιρείτε τον εξοπλισμό για τις κάψουλες από τη συσκευή.
 • Δεξιά δίπλα από τη σχισμή εισόδου της βάσης κάψουλας βρίσκεται ένα άνοιγμα. Ελέγχετε, μήπως έχει μαγκώσει εκεί μια κάψουλα καφέ.
 • Σπρώχνετε την κάψουλα καφέ με το δάχτυλο προς τα πίσω στο δοχείο απορριμμάτων καφέ.
 • Θέτετε πάλι σε λειτουργία τη συσκευή με τη βοήθεια του κεντρικού διακόπτη.
 • Κλείνετε την πόρτα της συσκευής και ακολουθείτε τις οδηγίες που εμφανίζονται

Πάνω στη βάση κάψουλας δεν φαίνεται η κάψουλα καφέ, αφού είναι σφηνωμένη στη μονάδα βρασμού.

 • Ανοίγετε την πόρτα της συσκευής. Κλείνετε τον κεντρικό διακόπτη πάνω αριστερά στη συσκευή, για να την αποσυνδέσετε από το ηλεκτρικό δίκτυο!
 • Αφαιρείτε τον εξοπλισμό για τις κάψουλες και τη βάση κάψουλας από τη συσκευή.
 • Προσπαθήστε να απομακρύνετε την κάψουλα καφέ από το επάνω μέρος της μονάδας βρασμού. Χρησιμοποιείτε μόνο τη λαβή ενός κουταλιού ή κάτι παρόμοιο.
 • Τοποθετείτε πάλι τη βάση κάψουλας και τον εξοπλισμό για τις κάψουλες με το σύστημα υποδοχών πίσω στη συσκευή.
 • Θέτετε πάλι τη συσκευή σε λειτουργία με τον κεντρικό διακόπτη.
 • Κλείνετε την πόρτα της συσκευής και ακολουθείτε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εμφανίζεται στην οθόνη ένα από τα μηνύματα βλάβης "βλάβη - 73" "βλάβη - 74" ή “βλάβη - 77" (μηχανές καφέ Nespresso)

 • Ακολουθείτε ενδεχομένως τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
 • Διακόπτετε τη λειτουργία της συσκευής και μετά από λίγο θέτετε τη συσκευή πάλι σε λειτουργία.
Tags: