Πρώτες Βοήθειες Ψυγείων & Καταψυκτών

Write By: admin Published In: Πρώτες βοήθειες Created Date: 2016-07-29 Hits: 1582 Comment: 0

Πρώτες βοήθειες για το Miele ψυγείο σας.

Δεν υπάρχει απόδοση ψύξης στη συντήρηση ή στην κατάψυξη

 • Ελέγχετε, αν έχετε θέσει σε λειτουργία τη ζώνη συντήρησης και τη ζώνη κατάψυξης. Η αντίστοιχη ένδειξη θερμοκρασίας πρέπει να ανάβει.
 • Ελέγχετε, αν το φις του καλωδίου της συσκευής είναι σωστά τοποθετημένο στην πρίζα.
 • Ελέγχετε, αν έχει πέσει η γενική ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα.
 • Ελέγχετε αν οι πόρτες της συσκευής έχουν κλείσει σωστά.
 • Μήπως τοποθετήσατε μεγάλη ποσότητα τροφίμων? Αν ναι, περιμένετε μέχρι να ανακτηθεί η σωστή θερμοκρασία.
 • Μήπως η θερμοκρασία περιβάλλοντος, για την οποία είναι κατασκευασμένη η συσκευή σας, έχει πέσει κάτω από τα όρια;

Η θερμοκρασία στη συντήρηση ή στην κατάψυξη είναι πολύ ψυχρή

 • Ρυθμίζετε θερμότερη θερμοκρασία
 • Ελέγχετε, αν οι πόρτες της συσκευής έχουν κλείσει σωστά.
 • Μήπως τοποθετήσατε μεγάλη ποσότητα φρέσκων τροφίμων στην κατάψυξη; Αν συμβαίνει αυτό, το ψυκτικό μηχάνημα θα λειτουργεί περισσότερο και η θερμοκρασία θα πέσει σε χαμηλά επίπεδα.
 • Η λειτουργία εντατικής συντήρησης ή κατάψυξης δεν έχει διακοπεί ακόμη.

Ηχεί ο βομβητής και αναβοσβήνει ή ανάβει το πλήκτρο ακύρωσης βομβητή

 • Ανοίξατε πολλές φορές την πόρτα της συσκευής ή τοποθετήσατε πρόσφατα μεγάλες ποσότητες φρέσκων τροφίμων.
 • Καλύπτονται τα ανοίγματα εξαερισμού.

Στις ενδείξεις θερμοκρασίας ανάβουν παύλες
Ελέγχετε την ένδειξη θερμοκρασίας περίπου 6 ώρες αφού θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Η θερμοκρασία θα εμφανίζεται μόνο αν αυτή βρίσκεται σε επίπεδο που περιλαμβάνεται μέσα στα όρια της ένδειξης.

Το δάπεδο της συντήρησης είναι υγρό

 • Το άνοιγμα εξόδου του νερού απόψυξης είναι βουλωμένο. Καθαρίζετε το αυλάκι και το άνοιγμα εξόδου του νερού απόψυξης.
 • Ελέγχετε πως τα τρόφιμα δεν ακουμπάνε στην πλάτη του ψυγείου

Ανάβει κόκκινη η ένδειξη αλλαγής φίλτρων ενεργού άνθρακα
Αλλάζετε τα φίλτρα ενεργού άνθρακα

Στην ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζεται "nA"
Η θερμοκρασία αυξήθηκε πολύ, λόγω τμηματικών διακοπών του ρεύματος, κατά τις τελευταίες μέρες ή ώρες.

Πιέζετε το πλήκτρο ακύρωσης βομβητή, όσο ανάβει το "nA". Στην ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζεται η θερμότερη θερμοκρασία που επικράτησε στην κατάψυξη, κατά τη διάρκεια διακοπής του ρεύματος. Ανάλογα με τη θερμοκρασία, ελέγχετε, αν τα τρόφιμα αποψύχθηκαν κατά το ήμισυ ή τελείως. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, πρέπει οπωσδήποτε να τα μαγειρέψετε (βράσιμο ή ψήσιμο), αν θέλετε να τα τοποθετήσετε πάλι στην κατάψυξη. Η θερμότερη θερμοκρασία παραμένει στην ένδειξη για περίπου 1 λεπτό. Στη συνέχεια, εμφανίζεται η πραγματική στιγμιαία θερμοκρασία που επικρατεί στην κατάψυξη.

Η παγομηχανή δεν παράγει παγάκια

 • Έγινε εξαερισμός του σωλήνα παροχής νερού, πριν από την αρχική λειτουργία;
 • Ελέγχετε αν η παγομηχανή έχει τεθεί σε λειτουργία.
 • Ελέγχετε αν η κατάψυξη έχει τεθεί σε λειτουργία.
 • Ελέγχετε αν η παροχή νερού είναι ανοιχτή.
 • Ελέγχετε αν το συρτάρι για τα παγάκια έχει κλείσει καλά.
 • Λάβετε υπόψη σας ότι μπορεί να χρειαστούν μέχρι και 24 ώρες για να παραχθούν τα πρώτα παγάκια.

Η παγομηχανή παράγει μόνο μικρά παγάκια
Ανάλογα με την πίεση του νερού, παράγονται σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα παγάκια διαφορετικού μεγέθους. Αν η παγομηχανή παράγει μόνο μικρά παγάκια, αυτό σημαίνει ότι επικρατεί χαμηλή πίεση νερού. Αυξάνετε τον χρόνο παροχής νερού της παγομηχανής (βλέπε κεφ. "Παγάκια από την παγομηχανή" στις οδηγίες χρήσης).

Η ενδεικτική λυχνία της παγομηχανής αναβοσβήνει
Η παγοθήκη βρίσκεται σε θέση καθαρισμού (βλέπε κεφ. "Καθαρισμός και περιποίηση" στις οδηγίες χρήσης).

Αυξάνεται η συχνότητα και η διάρκεια λειτουργίας του ψυκτικού μηχανήματος

 • Ελέγχετε, μήπως καλύπτονται ή είναι σκονισμένα τα ανοίγματα εξαερισμού.
 • Ελέγχετε, αν έχει συγκεντρωθεί σκόνη στο μεταλλικό πλέγμα στο πίσω τοίχωμα της συσκευής
 • Ανοίξατε πολλές φορές τις πόρτες της συσκευής ή τοποθετήσατε πρόσφατα μεγάλες ποσότητες τροφίμων.
 • Ελέγχετε, αν οι πόρτες της συσκευής έχουν κλείσει σωστά.

Το ψυκτικό μηχάνημα λειτουργεί συνεχόμενα

 • Για λόγους οικονομίας ρεύματος, όταν απαιτείται λιγότερη ψύξη, το ψυκτικό μηχάνημα χαμηλώνει τις στροφές του, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η διάρκεια λειτουργίας του.
 • Η λειτουργία εντατικής συντήρησης ή κατάψυξης δεν έχει διακοπεί ακόμη.

Στην ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζεται "dn"
Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Demo για εκθεσιακή λειτουργία.

Ακούγεται ένας θόρυβος

 • Μπρρρρ…: Ο βόμβος προέρχεται από το μοτέρ ψύξης. Όταν τίθεται σε λειτουργία το μοτέρ, μπορεί αρχικά να είναι κάπως εντονότερος.
 • Μπλουπ, μπλουπ…: Αυτό το γαργάρισμα, το κελάρυσμα ή βουητό προέρχεται από τη ροή του ψυκτικού υλικού στις σωληνώσεις.
 • Κλικ…: Ακούγεται πάντα ένα κλικ, όταν ο θερμοστάτης θέτει σε λειτουργία ή διακόπτει τη λειτουργία του μοτέρ.
 • Σσσρρρ…: Στις συσκευές με πολλές ζώνες ψύξης ή στις συσκευές NoFrost ενδέχεται να ακούγεται ένα σιγανό θρόισμα λόγω της κυκλοφορίας του αέρα στο εσωτερικό της συσκευής.
 • Κρακ…: Ένα τρίξιμο ακούγεται πάντα, όταν διαστέλλονται τα υλικά στη συσκευή.
 • Λάβετε υπόψη σας, ότι υπάρχει πάντοτε ένας σχετικός θόρυβος που προκαλείται από το μοτέρ και τη ροή του ψυκτικού υλικού!

Ακούγεται ένας θόρυβος (Τρίξιμο, κροτάλισμα, μεταλλικός ήχος τσουγκρίσματος)

 • Η συσκευή δεν είναι τοποθετημένη σε ομαλό δάπεδο. Ελέγχετε την ευθυγράμμιση της συσκευής με αλφάδι. Αν χρειαστεί, ρυθμίζετε τα βιδωτά πόδια κάτω από τη συσκευή ή τοποθετείτε κάτι από κάτω.
 • Η συσκευή ακουμπάει άλλα έπιπλα ή συσκευές: Απομακρύνετε τη συσκευή από τα έπιπλα ή τις συσκευές.
 • Τα συρτάρια, οι θήκες ή τα ράφια δεν είναι σταθερά τοποθετημένα ή σφηνώνουν. Ελέγχετε τα μέρη που αφαιρούνται και, αν χρειαστεί, τα τοποθετείτε πάλι σωστά.
 • Τα μπουκάλια ή τα δοχεία ακουμπάνε μεταξύ τους. Τακτοποιείτε τα μπουκάλια ή τα δοχεία πιο αραιά μέσα στη συσκευή.
 • Το στήριγμα του καλωδίου εξακολουθεί να κρέμεται στο πίσω τοίχωμα της συσκευής. Απομακρύνετε το στήριγμα του καλωδίου.
Tags: