Πρώτες Βοήθειες Πλυντηρίων Πιάτων

Write By: admin Published In: Πρώτες βοήθειες Created Date: 2016-07-29 Hits: 1061 Comment: 0

Πρώτες βοήθειες για το Miele πλυντήριο πιάτων σας.

Η οθόνη παραμένει σκοτεινή και η λυχνία ελέγχου "έναρξη / στοπ"(Start / Stop) δεν αναβοσβήνει, ενώ θέσατε σε λειτουργία το πλυντήριο πιάτων με το πλήκτρο "Λειτουργία/ διακοπή"

 • Δεν έχετε βάλει το φις στην πρίζα. Τοποθετείτε το φις στην πρίζα
 • Η ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα έχει πέσει. Ενεργοποιείτε την ασφάλεια

Στην οθόνη εμφανίζεται η βλάβη F…
Διακόπτετε τη λειτουργία της συσκευής με το πλήκτρο Ein-Aus. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα θέτετε πάλι σε λειτουργία τη συσκευή, επιλέγετε το επιθυμητό πρόγραμμα και πιέζετε το πλήκτρο έναρξη / στοπ (Start / Stop)

Στην οθόνη εμφανίζεται βλάβη παροχής νερού ή ανάβει η ένδειξη ZulaufPrufen

 • Η βρύση είναι κλειστή. Ανοίγετε τελείως τη βρύση.
 • Καθαρίζετε το φίλτρο στην παροχή νερού (βλέπε κεφ. "Επιδιόρθωση μικροανωμαλιών" στις οδηγίες χρήσης)
 • Η πίεση ροής στη σύνδεση νερού είναι χαμηλότερη από 30 kPa (0,3 bar). Ζητάτε τη βοήθεια ενός υδραυλικού.
 • Υπάρχει διακοπή νερού

Στην οθόνη εμφανίζεται βλάβη αποχέτευσης νερού ή ανάβει η ένδειξη AblaufPrufen

 • Καθαρίζετε τα φίλτρα (βλέπε κεφ. "Καθαρισμός και περιποίηση" στις οδηγίες χρήσης).
 • Καθαρίζετε την αντλία αποχέτευσης (βλέπε κεφ. "Επιδιόρθωση μικροανωμαλιών" στις οδηγίες χρήσης).
 • Καθαρίζετε τη βαλβίδα αντεπιστροφής (βλέπε κεφ. "Επιδιόρθωση μικροανωμαλιών" στις οδηγίες χρήσης).
 • Ισιώνετε το σωλήνα αποχέτευσης, αν έχει λυγίσει, ή τοποθετείτε την έξοδο νερού σε χαμηλότερο σημείο
 • Ελέγχετε αν έχει βουλώσει η αποχέτευσή σας

Μετά την πλύση, παραμένουν μέσα στη θήκη απορρυπαντικού κολλημένα κατάλοιπα
Όταν τοποθετήσατε το απορρυπαντικό η θήκη ήταν υγρή. Πριν τοποθετήσετε απορρυπαντικό, βεβαιωθείτε ότι η θήκη είναι στεγνή

Μετά το τέλος του προγράμματος υπάρχει ένα στρώμα υγρασίας στην εσωτερική πλευρά της πόρτας και ίσως και στα εσωτερικά τοιχώματα
Αυτό δεν είναι ένδειξη βλάβης! Προκύπτει από τον κανονικό τρόπο λειτουργίας του συστήματος στεγνώματος. Η υγρασία εξαφανίζεται μετά από λίγο.

Ακούτε θόρυβο κτυπημάτων μέσα από τον κάδο
Ο βραχίονας χτυπάει σε κάποιο σκεύος. Διακόπτετε το πρόγραμμα και αλλάζετε τη θέση των σκευών που εμποδίζουν.

Τα σκεύη δεν καθαρίζουν

 • Τα σκεύη δεν τοποθετήθηκαν σωστά. Διαβάζετε τις υποδείξεις στο κεφ. “Τοποθέτηση σκευών και μαχαιροπίρουνων"στις οδηγίες χρήσης.
 • Το πρόγραμμα ήταν αδύναμο. Επιλέγετε ένα πρόγραμμα μεγαλύτερης ισχύος
 • Πρόκειται για επίμονους λεκέδες ενώ τα σκεύη δεν είναι πολύ λερωμένα (π.χ. λεκέδες από τσάι). Χρησιμοποιείτε την πρόσθετη λειτουργία "ρυθμίσεις για Αυτόματο"
 • Η ποσότητα απορρυπαντικού ήταν πολύ μικρή. Τοποθετείτε περισσότερο απορρυπαντικό ή αλλάζετε, αν χρειάζεται, μάρκα απορρυπαντικού.
 • Οι βραχίονες μπλοκάρονται από πολύ ψηλά σκεύη. Κάνετε έναν έλεγχο περιστροφής βραχιόνων με το χέρι. Τοποθετείτε τα σκεύη διαφορετικά.
 • Τα φίλτρα στον κάδο δεν είναι καθαρά ή δεν είναι σωστά τοποθετημένα. Αυτό μπορεί να έχει ως συνέπεια τα ανοίγματα των βραχιόνων να είναι επίσης βουλωμένα. Καθαρίζετε τα φίλτρα ή τα τοποθετείτε στη σωστή θέση. Καθαρίζετε, αν χρειάζεται, τα ανοίγματα των βραχιόνων (βλέπε κεφ. "Καθαρισμός και περιποίηση" στις οδηγίες χρήσης).
 • Η βαλβίδα αντεπιστροφής έχει μπλοκαριστεί και έχει μείνει ανοιχτή με αποτέλεσμα να επιστρέφει το βρώμικο νερό στον κάδο. Καθαρίζετε την αντλία αποχέτευσης και τη βαλβίδα αντεπιστροφής (βλέπε κεφ. "Επιδιόρθωση μικροανωμαλιών" στις οδηγίες χρήσης).

Πάνω σε ποτήρια και μαχαιροπίρουνα παραμένουν ραβδώσεις. Τα ποτήρια έχουν μια ιριδίζουσα επίστρωση. Οι επιστρώσεις αυτές καθαρίζονται.
Έχετε ρυθμίσει αυξημένη δοσολογία λαμπρυντικού. Μειώνετε τη δοσολογία (βλέπε κεφ. "Μενού Ρυθμίσεις, Λαμπρυντικό" στις οδηγίες χρήσης).

Τα σκεύη δεν στεγνώνουν ή τα ποτήρια και τα μαχαιροπίρουνα έχουν λεκέδες

 • Η ποσότητα λαμπρυντικού είναι πολύ μικρή ή η θήκη λαμπρυντικού είναι άδεια. Αυξάνετε τη δοσολογία ή τοποθετείτε λαμπρυντικό στη θήκη ή την επόμενη φορά που θα γεμίσετε τη θήκη αλλάζετε μάρκα λαμπρυντικού (βλέπε κεφ. "Λαμπρυντικό" στις οδηγίες χρήσης).
 • Βγάλατε τα σκεύη πολύ νωρίς από το πλυντήριο πιάτων. Βγάζετε τα σκεύη αργότερα από τη συσκευή (βλέπε κεφ. "Λειτουργία" στις οδηγίες χρήσης).
 • Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά πολλαπλής δράσης με μικρή επίδραση στεγνώματος. Αλλάζετε το απορρυπαντικό ή βάζετε λαμπρυντικό (βλέπε κεφ. “Λαμπρυντικό" στις οδηγίες χρήσης).

Υπάρχει μια λευκή επίστρωση στα σκεύη. Τα μαχαιροπίρουνα και τα ποτήρια αποκτούν μια γαλακτερή επιφάνεια. Η επίστρωση μπορεί να καθαριστεί.

 • Η ποσότητα λαμπρυντικού είναι πολύ μικρή. Αυξάνετε τη δοσολογία (βλέπε κεφ. " Μενού Ρυθμίσεις, Λαμπρυντικό" στις οδηγίες χρήσης).
 • Δεν τοποθετήσατε αλάτι στη θήκη αλατιού. Τοποθετείτε αλάτι (βλέπε κεφ. "Προσθήκη αλατιού" στις οδηγίες χρήσης).
 • Ίσως χρησιμοποιήσατε ακατάλληλες ταμπλέτες απορρυπαντικού πολλαπλής δράσης. Δοκιμάζετε έναν άλλο τύπο απορρυπαντικού, ίσως απλές ταμπλέτες ή απλό απορρυπαντικό σε σκόνη.
 • Ο αποσκληρυντής έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλή τιμή. Προγραμματίζετε υψηλότερη τιμή για τον αποσκληρυντή (βλέπε κεφ. "Αποσκληρυντής νερού" στις οδηγίες χρήσης).

Τα ποτήρια αποκτούν μια καφετιά-γαλαζωπή απόχρωση. Οι επιστρώσεις αυτές δεν καθαρίζονται.
Έχουν επικαθίσει στα ποτήρια συστατικά στοιχεία του απορρυπαντικού. Αλλάζετε αμέσως μάρκα απορρυπαντικού.

Τα ποτήρια θαμπώνουν και το χρώμα τους αλλοιώνεται. Η επιφάνειά τους δεν καθαρίζεται.
Τα ποτήρια αυτά δεν είναι κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων. Η επιφάνειά τους αλλοιώνεται. Αγοράζετε ποτήρια κατάλληλα για πλυντήρια πιάτων.

Στα σκεύη παραμένουν υπολείμματα από τσάι ή κραγιόν.

 • Η θερμοκρασία του προγράμματος που επιλέξατε ήταν πολύ χαμηλή. Επιλέγετε ένα πρόγραμμα με υψηλότερη θερμοκρασία.
 • Το απορρυπαντικό δεν είχε αρκετή λευκαντική δύναμη. Αλλάζετε απορρυπαντικό.

Στα πλαστικά σκεύη αλλοιώνεται το χρώμα
Η αιτία μπορεί να είναι φυσικές χρωστικές ουσίες από π.χ. καρότα, ντομάτες ή κέτσαπ. Η ποσότητα απορρυπαντικού ή λευκαντικών συστατικών δεν επαρκεί για την καταπολέμηση χρωστικών ουσιών. Τοποθετείτε μεγαλύτερη ποσότητα απορρυπαντικού (βλέπε κεφ. "Λειτουργία" στις οδηγίες χρήσης). Η αλλοίωση στα σκεύη αυτά δεν αποκαθίσταται.

Παραμένουν ίχνη σκουριάς στα μαχαιροπίρουνα

 • Τα μαχαιροπίρουνα δεν είναι σε ικανοποιητικό βαθμό ανοξείδωτα. Αγοράζετε μαχαιροπίρουνα κατάλληλα για πλυντήρια πιάτων.
 • Μετά την τοποθέτηση του αλατιού δεν ξεκινήσατε κάποιο πρόγραμμα. Έτσι τα υπολείμματα αλατιού κατέληξαν στην κανονική διαδικασία πλύσης. Θα πρέπει, κατά κανόνα, μετά την τοποθέτηση του αλατιού να ξεκινάτε το πρόγραμμα "Σύντομο" (Schnell) χωρίς σκεύη.
Tags: