Πρώτες Βοήθειες Απορροφητήρων

Write By: admin Published In: Πρώτες βοήθειες Created Date: 2016-07-29 Hits: 703 Comment: 0

Πρώτες βοήθειες για το Miele απορροφητήρα σας.

Η απορροφητικότητα φαίνεται να έχει μειωθεί
Ελέγχετε το σωλήνα εξαγωγής ο οποίος πιθανόν να έχει βουλώσει από φωλιές πτηνών ή ξένα αντικείμενα

Η απορροφητικότητα δεν είναι ικανοποιητική ή/ και στάζουν νερά από τον απορροφητήρα

  • Ελέγχετε το σωλήνα εξαγωγής ο οποίος πιθανόν να έχει βουλώσει από φωλιές πτηνών ή ξένα αντικείμενα.
  • Ελέγχετε αν ο σωλήνας εξαγωγής έχει την ιδανική διάμετρο
  • Ενεργοποιείτε τη συσκευή σας στην εντατική βαθμίδα καθώς και το φωτισμό
  • Ενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν ξεκινήσετε το μαγείρεμα, έτσι ώστε να μην προλαβαίνει να υγροποιείται ο υδρατμός στην ψυχρή επιφάνεια του απορροφητήρα
  • Σιγουρευτείτε ότι έχετε σωστό αερισμό (π.χ. ελαφρώς ανοιχτό παράθυρο)

Ανάβει η ενδεικτική λυχνία του πλήκτρου φίλτρου λίπους
Πλένετε το φίλτρο λίπους και πατάτε το αντίστοιχο πλήκτρο για περίπου 3 δευτερόλεπτα, για να μηδενίσετε τον μετρητή ωρών λειτουργίας. Η λυχνία του πλήκτρου σβήνει.

Ανάβει η ενδεικτική λυχνία του πλήκτρου φίλτρου οσμών
Αντικαθιστάτε το φίλτρο οσμών και πατάτε το αντίστοιχο πλήκτρο για περίπου 3 δευτερόλεπτα, για να μηδενίσετε τον μετρητή ωρών λειτουργίας. Η λυχνία του πλήκτρου σβήνει. Σε περίπτωση που ο απορροφητήρας σας δεν έχει φίλτρο οσμών αλλά σωλήνα εξαγωγής, τότε απλά μηδενίζετε τον μετρητή.

Tags: