Καθαρισμός & Συντήρηση Στεγνωτηρίων Ρούχων

Write By: admin Published In: Καθαρισμός & Συντήρηση Created Date: 2016-07-28 Hits: 4066 Comment: 0

Χρήσιμες πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε το στεγνωτήριό σας Miele σε άψογη κατάσταση για πολλά χρόνια

Άδειασμα του δοχείου νερού συμπύκνωσης
Όλοι οι υδρατμοί κατά τη διαδικασία του στεγνώματος συγκεντρώνονται στο δοχείο νερού συμπύκνωσης. Αδειάζετε το δοχείο νερού συμπύκνωσης μετά από κάθε πρόγραμμα στεγνώματος. Όταν το δοχείο νερού συμπύκνωσης γεμίσει, ανάβει η λυχνία ελέγχου αδειάστε το δοχείο νερού συμπύκνωσης (Behalter entleeren). Η λυχνία ελέγχου σβήνει ανοίγοντας και κλείνοντας την πόρτα.

-Τραβάτε το δοχείο προς τα έξω

-Μεταφέρετε το δοχείο, κρατώντας το σε οριζόντια θέση, ώστε να μην ξεχειλίσει το νερό. Το κρατάτε δηλαδή από τη λαβή πρόσοψης και από το άλλο άκρο του.

-Αδειάζετε το νερό από το δοχείο

-Σπρώχνετε πάλι το άδειο δοχείο στο στεγνωτήριο

Το νερό συμπύκνωσης δεν είναι πόσιμο. Είναι επικίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων αλλά και των ζώων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το νερό συμπύκνωσης στο νοικοκυριό, π.χ. για το σίδερο ατμού ή για συσκευή ύγρανσης αέρα. Πριν το χρησιμοποιήσετε όμως, πρέπει να το στραγγίσετε με ένα λεπτό φίλτρο ή με ένα χάρτινο φίλτρο καφέ. Έτσι, τυχόν χνούδια φιλτράρονται και δεν υπάρχει κίνδυνος ζημιάς στις συσκευές.

Καθαρισμός φίλτρων χνουδιών
Τα χνούδια συλλέγονται στα φίλτρα χνουδιών, που βρίσκονται στην πόρτα και στο άνοιγμα πόρτας. Μην ξεχνάτε, να καθαρίζετε τα φίλτρα αυτά μετά από κάθε πρόγραμμα στεγνώματος*.

Στεγνός καθαρισμός
Πρακτική συμβουλή: τα χνούδια μπορούν να καθαριστούν εύκολα με μια ηλεκτρική σκούπα.

 • Αφαιρείτε το φίλτρο από την υποδοχή του.
 • Καθαρίζετε τα χνούδια από την επιφάνεια του φίλτρου με τα δάκτυλά σας ή την ηλεκτρική σκούπα.
 • Καθαρίζετε τα χνούδια από την υποδοχή του φίλτρου στην πόρτα με μια βούρτσα καθαρισμού μπουκαλιών ή με την ηλεκτρική σκούπα.
 • Καθαρίζετε το λάστιχο στην υποδοχή με ένα υγρό πανί.
 • Σπρώχνετε το καθαρισμένο φίλτρο, από τη σωστή πλευρά του, μέσα στην υποδοχή του στην πόρτα μέχρι να εφαρμόσει.
 • Καθαρίζετε με τα δάκτυλά σας ή με την ηλεκτρική σκούπα τα χνούδια από τα δύο φίλτρα στο άνοιγμα της πόρτας.
 • Κλείνετε την πόρτα του στεγνωτηρίου.
 • Επίσης καθαρίζετε πάντα τα φίλτρα χνουδιών, όταν ανάβει η λυχνία ελέγχου καθαρίστε περιοχή εξαερισμού (Luftwege reinigen).

Υγρός καθαρισμός
Μόνο αν τα φίλτρα είναι πολύ φορτωμένα ή βουλωμένα, πρέπει να τα καθαρίσετε επιπλέον και κάτω από τρεχούμενο καυτό νερό.

Ανοίγετε την πόρτα και αφαιρείτε το φίλτρο από την υποδοχή πόρτας.

Μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε και τα 2 φίλτρα στη βάση ανοίγματος πόρτας:

 • Στρέφετε τον μοχλό στο αριστερό και δεξί φίλτρο (μέχρι να βεβαιωθείτε ακουστικά ότι έχει εφαρμόσει στη θέση του).
 • Τραβάτε τα φίλτρα (πιάνοντάς τα από τη λαβή) προς τα έξω
 • Καθαρίζετε όλα τα φίλτρα κάτω από καυτό τρεχούμενο νερό.
 • Κουνάτε καλά τα φίλτρα, ώστε να μην φαίνεται καμία σταγόνα.
 • Στεγνώνετε τα φίλτρα πολύ προσεκτικά.
 • Καθαρίζετε επίσης την περιοχή εξόδου αέρα κάτω από τα φίλτρα π.χ. με μια σκούπα.
 • Τα φίλτρα χνουδιών μετά τον υγρό καθαρισμό πρέπει να είναι τελείως στεγνά. Ένα υγρό φίλτρο χνουδιών μπορεί να προκαλέσει λειτουργικές ανωμαλίες κατά τη διάρκεια του προγράμματος στεγνώματος.
 • Τοποθετείτε πάλι το μεγάλο φίλτρο από τη σωστή πλευρά του στην υποδοχή της πόρτας μέχρι να εφαρμόσει.
 • Τοποθετείτε τα άλλα φίλτρα πάλι στη θέση τους, στη βάση ανοίγματος πόρτας.
 • Ασφαλίζετε καλά και τους δύο μοχλούς (μέχρι να βεβαιωθείτε ακουστικά).

Καθαρισμός φίλτρων χνουδιών και επιπρόσθετων λεπτών φίλτρων (στεγνωτήρια με αντλία θερμότητας “WP”)
Το στεγνωτήριο διαθέτει ένα πολυεπίπεδο σύστημα φίλτρων το οποίο αποτελείται από τις επιφάνειες των φίλτρων χνουδιών και επιπρόσθετα λεπτά φίλτρα.

Το σύστημα φίλτρων βρίσκεται σε αυτές τις τρεις θέσεις:

1. Στην πόρτα.

2. Στο άνοιγμα της πόρτας.

3. Μπροστά από τον συμπυκνωτή.

Το στεγνωτήριο δεν επιτρέπεται να λειτουργήσει χωρίς φίλτρα χνουδιών ή λεπτά φίλτρα ή με κατεστραμμένα φίλτρα χνουδιών ή λεπτά φίλτρα. Διαφορετικά το στεγνωτήριο θα γεμίσει χνούδια και δεν θα λειτουργεί σωστά.

Πότε πρέπει να καθαρίσετε τις επιφάνειες των φίλτρων χνουδιών;

Καθαρίζετε τις επιφάνειες των φίλτρων χνουδιών:

(1.) στην πόρτα και

(2.) στο άνοιγμα της πόρτας
μετά από κάθε πρόγραμμα στεγνώματος!

Πότε πρέπει να καθαρίσετε τα πρόσθετα λεπτά φίλτρα;

Καθαρίζετε τα πρόσθετα λεπτά φίλτρα:

(1.)στην πόρτα και

(2.)στο άνοιγμα της πόρτας μετά από 10 προγράμματα στεγνώματος.

Καθαρίζετε το λεπτό φίλτρο:
(3.)μπροστά από τον συμπυκνωτή μόνο όταν ανάψει η λυχνία ελέγχου “καθαρίστε το φίλτρο” ή κάποια αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία.

Για να σβήσει το μήνυμα ελέγχου: διακόπτετε τη λειτουργία της συσκευής και στη συνέχεια την θέτετε πάλι σε λειτουργία.

Καθαρισμός επιφανειών των φίλτρων χνουδιών
Τρίχες και χνούδια από τα ρούχα συλλέγονται στις επιφάνειες των φίλτρων χνουδιών.

Υπόδειξη: για να καθαρίσετε τα χνούδια, χωρίς να τα αγγίξετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική σκούπα.

Καθαρίζετε τις επιφάνειες των φίλτρων χνουδιών μετά από κάθε πρόγραμμα στεγνώματος!

1.Στην πόρτα

 • Αφαιρείτε το φίλτρο από την υποδοχή του στην πόρτα.
 • Καθαρίζετε τα χνούδια από την επιφάνεια του φίλτρου με τα δάχτυλά σας ή την ηλεκτρική σκούπα.

Επιπλέον

-Καθαρίζετε τα χνούδια από την υποδοχή του φίλτρου στην πόρτα με μια βούρτσα καθαρισμού ή με την ηλεκτρική σκούπα.

-Καθαρίζετε το λάστιχο στην υποδοχή με ένα υγρό πανί.

-Σπρώχνετε το φίλτρο, από τη σωστή πλευρά του, μέσα στην υποδοχή του στην πόρτα, μέχρι να εφαρμόσει.

2.Στο άνοιγμα της πόρτας

-Καθαρίζετε με τα δάχτυλα ή με ηλεκτρική σκούπα τα χνούδια από τις δύο επιφάνειες των φίλτρων στο άνοιγμα της πόρτας.

-Κλείνετε την πόρτα του στεγνωτηρίου.

Καθαρισμός λεπτών φίλτρων
Τα πρόσθετα λεπτά φίλτρα συγκεντρώνουν λεπτότερα χνούδια, τρίχες και υπολείμματα απορρυπαντικού που περνούν μέσα από τις επιφάνειες των φίλτρων. Τα πρόσθετα λεπτά φίλτρα δεν πρέπει να καθαρίζονται μετά από κάθε πρόγραμμα στεγνώματος.

- Τα λεπτά φίλτρα στο φίλτρο χνουδιών της πόρτας και στο άνοιγμα της πόρτας πρέπει να καθαρίζονται μετά από 10 προγράμματα στεγνώματος.

- Το λεπτό φίλτρο μπροστά από τον συμπυκνωτή πρέπει να καθαρίζεται, μόνο όταν ανάψει η λυχνία ελέγχου «καθαρίστε το φίλτρο» ή κάποια αντίστοιχη λυχνία.

Τα λεπτά φίλτρα πρέπει να ξεπλένονται κάτω από τρεχούμενο νερό. Τα λεπτά φίλτρα δεν θα πρέπει να επανατοποθετούνται βρεγμένα στη θέση τους. Θα πρέπει να τα στύβετε καλά. Αν πρέπει να γίνει υγρός καθαρισμός στις επιφάνειες των φίλτρων χνουδιών, τότε θα πρέπει να τις στεγνώσετε καλά. Διαφορετικά μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα κατά το στέγνωμα των ρούχων.

Απευθυνθείτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής σας για να δείτε αναλυτικά με εικόνες πώς θα καθαρίσετε τα λεπτά φίλτρα του στεγνωτηρίου σας.

Αντικαθιστάτε τα λεπτά φίλτρα (πρόσθετο εξάρτημα), όταν καταστραφούν.

Καθαρισμός του συμπυκνωτή
Διάφορα υπολείμματα απορρυπαντικού, τρίχες και λεπτά χνούδια μπορούν να εισχωρήσουν στα φίλτρα χνουδιών και να μπλοκάρουν τον συμπυκνωτή. Ακόμη και η συσσώρευση λεπτών μορίων χνουδιών και σκόνης από το χώρο τοποθέτησης της συσκευής μπορούν, αν αναρροφηθούν από τη συσκευή μαζί με την είσοδο κρύου αέρα, να δημιουργήσουν μπλοκάρισμα.

Ελέγχετε τον συμπυκνωτή 1 φορά το χρόνο και επιπλέον, όταν εμφανίζεται η ένδειξη καθαρίστε περιοχή εξαερισμού (Luftwege reinigen), ακόμη και αν έχετε καθαρίσει όλα τα φίλτρα χνουδιών. Καθαρίζετε τον συμπυκνωτή, όποτε κρίνετε απαραίτητο.

Απευθυνθείτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής σας για να δείτε αναλυτικά με εικόνες πώς θα καθαρίσετε το συμπυκνωτή του στεγνωτηρίου σας.

Καθαρισμός στεγνωτηρίου

 • Αποσυνδέετε το στεγνωτήριο από το ηλεκτρικό δίκτυο.
 • Καθαρίζετε το περίβλημα, τον πίνακα χειρισμού και το λάστιχο στην υποδοχή της πόρτας με ένα απαλό υγρό καθαρισμού ή με σαπουνόνερο.
 • Καθαρίζετε τα άλλα ανοξείδωτα μέρη (π.χ. τον κάδο) με ένα κατάλληλο καθαριστικό για ανοξείδωτα μέταλλα.
 • Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά με διαλύτες ή καθαριστικά για κεραμικές επιφάνειες ή γενικής χρήσης. Μπορεί να καταστραφούν πλαστικά και άλλα μέρη της συσκευής.
 • Στεγνώνετε με μαλακό πανί όλα τα μέρη που καθαρίσατε

Εξειδικευμένα προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης για στεγνωτήρια ρούχων Miele
Τα εξειδικευμένα προϊόντα της Miele που μπορεί να σας φανούν πολύ χρήσιμα για τον καθαρισμό και τη συντήρηση του στεγνωτηρίου σας είναι:

 • Βούρτσα καθαρισμού φίλτρων
 • Σετ φίλτρων αντικατάστασης στεγνωτηρίου
 • Καθαριστικό ανοξείδωτων επιφανειών (όχι CleanSteel)
 • Γυαλιστικό ανοξείδωτων επιφανειών (όχι CleanSteel)

Δείτε τα προϊόντα Καθαρισμού & Φροντίδας καθώς και τα Αξεσουάρ στεγνωτηρίου της Miele!

Tags: