Καθαρισμός & Συντήρηση Πλυντηρίων Ρούχων

Write By: admin Published In: Καθαρισμός & Συντήρηση Created Date: 2016-07-28 Hits: 4874 Comment: 0

Χρήσιμες πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε το πλυντήριό σας Miele σε άψογη κατάσταση για πολλά χρόνια

Συντήρηση
Κάντε μόνοι σας τη συντήρηση του πλυντηρίου ρούχων σας και διασφαλίστε την υγιεινή και μακροζωία της συσκευής σας διεξάγοντας απλά μία πλύση χωρίς σκεύη με τα παρακάτω προϊόντα.

Μπορείτε να τα αγοράσετε online στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στις συσκευασίες των προϊόντων.

Καθαρισμός κάδου
Πλένοντας σε χαμηλές θερμοκρασίες ή/ και με υγρό απορρυπαντικό υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας μικροβίων και μυρωδιάς. Για να καθαριστεί ο κάδος και για να αποφύγετε τη μυρωδιά, θα πρέπει μια φορά το μήνα να βάζετε ένα πρόγραμμα πλύσης με θερμοκρασία 60°C και άνω και με προσθήκη απορρυπαντικού σε σκόνη. Για τον καλύτερο καθαρισμό, χρησιμοποιείστε το καθαριστικό πλυντηρίου ρούχων (1-3 φορές το χρόνο). Τον κάδο μπορείτε να τον καθαρίσετε με καθαριστικό για ανοξείδωτες επιφάνειες.

Καθαρισμός περιβλήματος και πίνακα χειρισμού
Πριν από τον καθαρισμό και την περιποίηση βγάζετε το φις από την πρίζα. Σε καμία περίπτωση μην πλένετε το πλυντήριο με σωλήνα εκτόξευσης νερού. Καθαρίζετε το περίβλημα και τον πίνακα χειρισμού με ένα απαλό απορρυπαντικό ή σαπουνόνερο. Στεγνώνετε κατόπιν τις επιφάνειες με ένα μαλακό πανί.

Μη χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά και άλλα καυστικά προϊόντα ή καθαριστικά γενικής χρήσης. Αυτά καταστρέφουν πλαστικές επιφάνειες και άλλα μέρη της συσκευής.

Καθαρισμός θήκης απορρυπαντικού
Η θήκες απορρυπαντικού για την πρόπλυση και την κυρίως πλύση αυτοκαθαρίζονται σε ορισμένα μοντέλα. Για λόγους υγιεινής θα πρέπει να καθαρίζετε λεπτομερώς και τακτικά ολόκληρη τη θήκη απορρυπαντικού από τυχόν υπολείμματα.

 • Τραβάτε τη θήκη απορρυπαντικού προς τα έξω, μέχρι εκεί που σταματάει, πιέζετε το κουμπί απασφάλισης και αφαιρείτε τη θήκη.
 • Καθαρίζετε τη θήκη απορρυπαντικού με ζεστό νερό.
 • Καθαρίζετε το σιφονάκι. Τραβάτε το σιφονάκι έξω από τη θήκη και το καθαρίζετε κάτω από τρεχούμενο ζεστό νερό. Καθαρίζετε επίσης το σωλήνα, πάνω στον οποίον εφαρμόζει το σιφονάκι. Τοποθετείτε το σιφονάκι πάλι στη θέση του. Μετά από πολλές χρήσεις υγρής κόλλας καθαρίζετε λεπτομερώς το σιφονάκι. Η υγρή κόλλα κάνει το σιφονάκι να κολλάει.

Καθαρισμός φίλτρου στην παροχή νερού
Η συσκευή έχει ένα φίλτρο για την προστασία της βαλβίδας εισόδου νερού. Θα πρέπει να ελέγχετε, περίπου κάθε 6 μήνες, το φίλτρο στο σπείρωμα του σωλήνα παροχής νερού. Αν μεσολαβούν συχνά διακοπές στο δίκτυο ύδρευσης, τότε ο έλεγχος πρέπει να γίνεται συχνότερα.

 • Κλείνετε τη βρύση.
 • Ξεβιδώνετε το σωλήνα παροχής από τη βρύση.
 • Βγάζετε τη λαστιχένια ροδέλα στεγανοποίησης από την αυλακιά της.
 • Πιάνετε τη μύτη του φίλτρου 2 με μια τσιμπίδα και το τραβάτε έξω.
 • Καθαρίζετε το φίλτρο.
 • Το επανατοποθετείτε, ακολουθώντας την αντίστροφη σειρά χειρισμών.

Βιδώνετε το σπείρωμα σφικτά στη βρύση και ανοίγετε τη βρύση. Σε περίπτωση που υπάρχει διαρροή νερού, σφίγγετε περισσότερο το σπείρωμα.

Το φίλτρο πρέπει απαραιτήτως να τοποθετείται στη θέση του μετά τον καθαρισμό του.

Καθαρισμός φίλτρου στην αποχέτευση νερού

 1. Διακόπτετε τη λειτουργία του πλυντηρίου ρούχων. Στην εσωτερική πλευρά της θήκης απορρυπαντικού θα βρείτε ένα ανοιχτήρι για τη θυρίδα του φίλτρου αποχέτευσης.
 2. Αφαιρείτε το ανοιχτήρι.
 3. Ανοίγετε τη θυρίδα του φίλτρου αποχέτευσης.

Αν η έξοδος νερού είναι βουλωμένη, μπορεί να βρίσκεται μια μεγάλη ποσότητα νερού (μέχρι 25 λίτρα) μέσα στο πλυντήριο ρούχων.

Προσοχή: το νερό που θα τρέξει, μπορεί να είναι καυτό, αν νωρίτερα είχατε βάλει κάποιο πρόγραμμα με υψηλή θερμοκρασία. Κίνδυνος εγκαύματος!

Για να αδειάσετε το νερό:

 • Τοποθετείτε κάτω από τη θυρίδα ένα δοχείο.
 • Δεν αφαιρείτε τελείως το φίλτρο. Με 2-3 περιστροφές χαλαρώνετε το φίλτρο, μέχρι να αρχίσει να τρέχει το νερό. Για να διακόψετε την εξαγωγή νερού, βιδώνετε πάλι το φίλτρο.

Όταν δεν τρέχει πλέον άλλο νερό:

 • Ξεβιδώνετε τελείως το φίλτρο και το αφαιρείτε.
 • Καθαρίζετε το φίλτρο λεπτομερώς.
 • Ελέγχετε, αν το πτερύγιο της αντλίας αποχέτευσης γυρίζει ελεύθερα. Αν όχι, αφαιρείτε πιθανόν ξένα αντικείμενα που το εμποδίζουν (π.χ. κουμπιά, κέρματα κ.λπ.) και καθαρίζετε τα εσωτερικά τοιχώματα.
 • Τοποθετείτε πάλι το φίλτρο στη θέση του και το βιδώνετε σφικτά. Αν δεν τοποθετήσετε και σφίξετε το φίλτρο πάλι κανονικά στη θέση του, υπάρχει κίνδυνος να τρέχει νερό από τη συσκευή.

Εξειδικευμένα προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης για πλυντήρια ρούχων Miele
Τα εξειδικευμένα προϊόντα της Miele που μπορεί να σας φανούν πολύ χρήσιμα για τον καθαρισμό και τη συντήρηση του πλυντηρίου ρούχων σας είναι:

 • Καθαριστικό πλυντηρίου ρούχων
 • Καθαριστικό αλάτων πλυντηρίου ρούχων
 • Καθαριστικό ανοξείδωτων επιφανειών
 • Γυαλιστικό ανοξείδωτων επιφανειών

Δείτε τα προϊόντα Καθαρισμού & Φροντίδας καθώς και τα Αξεσουάρ πλυντηρίου ρούχων της Miele!

Tags: