Καθαρισμός & Συντήρηση Απορροφητήρων

Write By: admin Published In: Καθαρισμός & Συντήρηση Created Date: 2016-07-28 Hits: 1285 Comment: 0

Χρήσιμες πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε τον Miele απορροφητήρα σας σε άψογη κατάσταση για πολλά χρόνια

Γενικές οδηγίες ασφαλείας
Πριν από κάθε εργασία συντήρησης και περιποίησης αποσυνδέετε τον απορροφητήρα από το ηλεκτρικό δίκτυο, δηλαδή:

 • βγάζετε το φις του ηλεκτρικού καλωδίου της συσκευής από την πρίζα ή
 • κατεβάζετε την ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα ή
 • ξεβιδώνετε και αφαιρείτε τελείως την ασφάλεια από τον ηλεκτρικό πίνακα.

Γενικές υποδείξεις καθαρισμού περιβλήματος
Καθαρίζετε όλες τις επιφάνειες και τα όργανα χειρισμού μόνο με ένα απορροφητικό πανί και ζεστό σαπουνόνερο. Στη συνέχεια σκουπίζετε τις επιφάνειες με ένα στεγνό μαλακό πανί.

Οι επιφάνειες και τα όργανα χειρισμού του απορροφητήρα έχουν ευαισθησία σε γρατσουνιές και χαράγματα. Καθαρίζετε τα όργανα χειρισμού μόνο με ένα πολύ καλά στυμμένο πανί ή σφουγγάρι, για να μην εισχωρήσει υγρασία στα ηλεκτρονικά μέρη της συσκευής.

Γενικά, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε:

 • καθαριστικά που περιέχουν σόδα, οξέα, χλώριο ή χημικούς διαλύτες
 • δυνατά καθαριστικά, όπως π.χ. σκόνες ή γαλάκτωμα, σκληρά σφουγγάρια όπως π.χ. αυτά για κατσαρόλες ή χρησιμοποιημένα σφουγγάρια με υπολείμματα από κάποιο δυνατό καθαριστικό.

Ειδικές υποδείξεις καθαρισμού ανοξείδωτου περιβλήματος
(δεν ισχύουν για τα πλήκτρα χειρισμού!)

Για τον καθαρισμό του μπορείτε επίσης, εκτός από ζεστό σαπουνόνερο, να χρησιμοποιήσετε ένα ήπιο καθαριστικό ανοξείδωτων επιφανειών.

Ειδικές υποδείξεις καθαρισμού πλήκτρων χειρισμού
Καθαρίζετε τα όργανα χειρισμού μόνο με ένα πολύ καλά στυμμένο πανί ή σφουγγάρι, για να μην εισχωρήσει υγρασία στα ηλεκτρονικά μέρη της συσκευής.

Για τον καθαρισμό των οργάνων χειρισμού, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε υλικά καθαρισμού ανοξείδωτων επιφανειών.

Αν παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα λεκέδες πάνω στα όργανα χειρισμού, μπορεί να αλλοιωθούν ή να αλλάξει το χρώμα τους. Γι' αυτό, απομακρύνετε άμεσα όλους τους λεκέδες που δημιουργούνται.

Ειδικές υποδείξεις καθαρισμού γυάλινων επιφανειών
Πέραν των γενικών υποδείξεων κατάλληλο για τον καθαρισμό των γυάλινων επιφανειών είναι ένα κοινό καθαριστικό γυάλινων επιφανειών του εμπορίου.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε:

 • κοφτερές μεταλλικές ξύστρες
 • σπρέι φούρνου.

Καθαρισμός μεταλλικού φίλτρου λίπους
Το μεταλλικό φίλτρο λίπους του απορροφητήρα συγκρατεί διάφορα στερεά συστατικά από τους υδρατμούς του μαγειρέματος (λίπος, σκόνη κ.λπ.), εμποδίζοντας έτσι τη συσσώρευση βρωμιάς μέσα στη συσκευή.

Καθαρίζετε τα φίλτρα λίπους το αργότερο, όταν το σύμβολο του φίλτρου λίπους του πλήκτρου ωρών λειτουργίας ανάψει. Συνιστάται ο καθαρισμός του κάθε 3 ως 4 εβδομάδες, έτσι ώστε να αποφύγετε τη σκλήρυνση των λεκέδων λίπους με τη συνεχή χρήση.

Ένα φίλτρο με πολλά υπολείμματα λίπους περικλείει κίνδυνο φωτιάς!

Καθαρισμός μεταλλικού φίλτρου λίπους στο χέρι
Καθαρίζετε το φίλτρο λίπους με τη βοήθεια μιας βούρτσας σε ζεστό νερό με αραιωμένο υγρό απορρυπαντικό. Μη χρησιμοποιείτε συμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε:

 • καθαριστικό που διαλύει τα άλατα
 • δυνατά καθαριστικά, όπως π.χ. σκόνες ή γαλάκτωμα ή ισχυρά καθαριστικά για όλες τις χρήσεις
 • σπρέι φούρνου

Καθαρισμός μεταλλικού φίλτρου λίπους στο πλυντήριο πιάτων
Τοποθετείτε όσο γίνεται τα φίλτρα λίπους κάθετα στο κάτω κάνιστρο. Προσέξτε, ώστε να μπορεί να μετακινείται ο βραχίονας εκτόξευσης.

-Πλένετε τα φίλτρα λίπους το μέγιστο σε πρόγραμμα 65°C. Αν έχετε πλυντήριο πιάτων της Miele επιλέγετε το αυτόματο πρόγραμμα.

-Επιλέγετε ήπια καθαριστικά για το πλυντήριο πιάτων.

-Μετά τον καθαρισμό, τοποθετείτε το φίλτρο, για να στεγνώσει πάνω σε μια απορροφητική πετσέτα.

Κατά το πλύσιμο των φίλτρων λίπους σε πλυντήριο πιάτων, ανάλογα με το απορρυπαντικό που χρησιμοποιείτε, μπορεί να αλλοιωθεί το χρώμα στην εσωτερική επιφάνειά τους. Αυτό δεν έχει καμία επίδραση στη λειτουργικότητα των φίλτρων.

Τοποθέτηση/ Αντικατάσταση φίλτρου άνθρακα
Όταν ο απορροφητήρας λειτουργεί με ανακύκλωση αέρα (χωρίς σωλήνα εξαγωγής), πρέπει επιπρόσθετα στο φίλτρο λίπους να τοποθετηθεί και ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα. Αυτό απορροφά όλες τις υπόλοιπες οσμές. Το τοποθετείτε στον οδηγό υδρατμών, πάνω από το φίλτρο λίπους.

Αντικαθιστάτε το φίλτρο ενεργού άνθρακα πάντα, όταν το σύμβολο του φίλτρου οσμών του πλήκτρου ωρών λειτουργίας ανάβει ή  οι οσμές δεν απορροφούνται ικανοποιητικά

Το αργότερο δε μετά από 6 μήνες θα πρέπει να αλλάζετε το φίλτρο. Τα χρησιμοποιημένα φίλτρα ενεργού άνθρακα μπορείτε να τα πετάξετε μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να το προμηθευτείτε.

Εξειδικευμένα προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης για απορροφητήρες Miele
Τα εξειδικευμένα προϊόντα της Miele που μπορεί να σας φανούν πολύ χρήσιμα για τον καθαρισμό και τη συντήρηση του απορροφητήρα σας είναι:

 • Πανί με μικροΐνες
 • Καθαριστικό κεραμικών εστιών και ανοξείδωτων επιφανειών
 • Πανάκια φροντίδας ανοξείδωτων επιφανειών
 • Γυαλιστικό ανοξείδωτων επιφανειών
 • Σετ Αναλωσίμων Kitchen Care

Δείτε τα προϊόντα Καθαρισμού & Φροντίδας μαγειρέματος καθώς και τα Φίλτρα Απορροφητήρα της Miele!

Tags: