Έλεγχος

Write By: admin Published In: Υπηρεσίες Created Date: 2016-07-28 Hits: 958 Comment: 0

Εκτός από τη Συντήρηση συσκευών, μία νέα υπηρεσία της εταιρείας μας αποτελεί ο Έλεγχος συσκευών.
Η συγκεκριμένη υπηρεσία συμπεριλαμβάνει:

  • Έλεγχο λειτουργίας συσκευής μέσω διαγνωστικού προγράμματος Η/Υ (ώρες λειτουργίας, αποθηκευμένες ενδείξεις βλαβών)
  • Οπτικό και ακουστικό έλεγχο της συσκευής

Με αυτό τον τρόπο προλαμβάνετε πιθανές βλάβες που μπορεί να εμφανιστούν στο άμεσο μέλλον, αποφεύγοντας δυσάρεστες εκπλήξεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόληψη φθοράς στους αποσβεστήρες τριβών (αμορτισέρ) του πλυντηρίου ρούχων αποτρέποντας την πρόκληση βλάβης στα ηλεκτρονικά της συσκευής.

Για αυτό εκμεταλλευτείτε τη νέα οικονομική υπηρεσία του Service της εταιρείας μας ακόμα και σε όλες τις συσκευές σας Miele χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση!
Σε περίπτωση διάγνωσης βλάβης, η χρέωση του ελέγχου αφαιρείται από το κόστος της επισκευής!

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας γνωρίζοντας τον τύπο της συσκευής σας.

Tags: